Innan arbetssättet beskrivs utförligt nämns ett par villkor våra programmerare arbetar efter - accepterar du dessa villkor garanterar vi att rätt resurser kopplas till ditt projekt och att du kommer förvärva en snygg lösning.

Villkor

MegaWorks tar inget ansvar för vad Kunden väljer att använda sitt System till eller vad som presenteras på denna. Kunden är den fysiska och juridiska person som äger systemet och ansvarar därför självständigt för systemet och dess innebörd. Det rekommenderas att Kunden följer den nät etikett som finns på nätet, detta bör agera som handledning och anvisning i vad som är brukligt och inte.

Programmerare uppskattar när dem har en ram att arbeta efter - därför uppmuntras Kunden att rita upp eller förklara i text hur systemet fungerar och dess innebörd. Detta är givetvis inget krav och MegaWorks hjälper gärna till om du har en tanke eller idé kring en prototyp, men detta sker till en kostnad.

Sist men inte minst arbetar våra programmerare med en viss risk - därför är det ett krav på MegaWorks att en investering på halva projekt kostnaden sker omedelbart före projekt start. Återigen accepteras dessa villkor så ser vi till att du blir nöjd - är du inte nöjd, är inte arbetsgruppen heller.

Nedan beskrivs det teoretiska arbetssättet för programmerarna för högsta kvalitet.

 

Vid det första mötet presenteras konceptet och en mångfald frågor väcks kring grundstenarna såsom funktionalitet, vision och syfte. Tanken är att grundstenarna skall genomsyra hela projektet så att din vision blir till verklighet. När konceptet tagits upp av programmerarna analyseras grundtanken i detalj.

Därefter presenteras en tidsplan och en kostnad innan projektet drar igång på riktigt. Är kunden överens med upplägget så sätter programmeringen igång direkt. När projektet är klart som enligt tidsplanen - distribueras systemet internt till oss på MegaWorks. Här beprövas systemet och en efter kontroll görs av oss.

Om systemet går hand i hand med upplägget skickas systemet till kunden för en så kallad överprövning, om denna godkänns så lanseras produkten som en officiell 1.0.0 version, på skiva eller en zippad fil. Skulle det mot förmodan inte stämma överens med upplägget, görs en utvärdering på systemet och dess brister. Planerings upplägget jämförs med överenskommelsen, man tar också hänsyn till programmerarens utförande och uppföljningen. Har det blivit ett missförstånd eller ett fel så görs en omplanering och konceptet ses över igen, cykeln löper på tills systemet är stabilt och fungerande, efter krav.